CHUYÊN PHÂN PHỐI CÁC LOẠI PHỤ KIỆN PHUN SƯƠNG
HOTLINE: 0909 374 385 - MINH

1. BÉC PHUN SƯƠNG SỐ 1,2,3,

http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t448522.jpg
http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t288604.jpg
http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t347154.jpg

2. NỐI GIỮA GẮN BÉC ỐNG 8MM

http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t922133.jpg
http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t717929.jpg
http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t136706.jpg

3. REN NGOÀI 21 RA ỐNG 8

http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t298536.jpg
http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t665209.jpg
http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t413108.jpg