CHUYÊN CUNG CẤP PHỤ KIỆN TƯỚI CÂY SIÊU TIẾT KIỆM
HOTLINE: 0909 374 385

1. BÉC TƯỚI 8 TIA

http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t373283.jpg
http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t306996.jpg
http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t757987.jpg

2. QUE CẮM GỐC TƯỚI NHỎ GIỌT

http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t787757.jpg
http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t435408.jpg
http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t226577.jpg

3. QUE CẮM GỐC TƯỚI XÒE

http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t238683.jpg
http://forumupload.ru/uploads/001b/17/3b/3/t814019.jpg